Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PannaJ
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
PannaJ
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viazapachsiana zapachsiana
PannaJ
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viaxannabelle xannabelle
PannaJ
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
PannaJ
PannaJ
PannaJ
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viapimpmyheart pimpmyheart
PannaJ
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaserplesniowy serplesniowy
PannaJ
7021 8570
Good Will Hunting  (1997)
PannaJ
PannaJ
PannaJ
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
PannaJ
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
PannaJ
6787 c3c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarajska rajska
PannaJ
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viatractable tractable
PannaJ
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viakomplikacja komplikacja
PannaJ
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatwice twice
PannaJ
7422 e49f 500
Reposted frommoai moai viapuella13 puella13
PannaJ
0521 5186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
PannaJ
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...