Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PannaJ
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viaoblivious oblivious
PannaJ
7230 cf36
Reposted fromvs vs viakomplikacja komplikacja
PannaJ
1874 ee95 500
Reposted fromkoprobo koprobo viasavor savor
PannaJ
Reposted fromawezone awezone viasavor savor
PannaJ
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viasavor savor
PannaJ
2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasavor savor
PannaJ
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viaserplesniowy serplesniowy
PannaJ
5372 9991 500
PannaJ
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony
PannaJ
9418 0ba1 500
Warszawa. Zdjęcie roku ;)
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaaudreyfan audreyfan
PannaJ
7365 67e5 500
Reposted fromfoods foods viasavor savor
PannaJ
PannaJ
3668 c0a5
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasavor savor
PannaJ
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viamartexxx martexxx
PannaJ
6487 bdd9 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaretaliate retaliate
PannaJ

we should dance it out

Reposted fromhysterie hysterie viaRozaa Rozaa
PannaJ
4562 3a1b 500
Reposted fromilovejackets ilovejackets viaMissTake MissTake
PannaJ
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
PannaJ
PannaJ
5756 89f3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl