Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PannaJ
To była właśnie ta dziewczyna, 
na którą czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima,
padał śnieg.
— J. Przybora w liście do A. Osieckiej
Reposted fromnihuhu nihuhu viazapachsiana zapachsiana
5134 5e5d
Reposted fromjustadream justadream viasowaaa sowaaa
PannaJ
2688 5956
Reposted frommarzyciel marzyciel viainvincible invincible
PannaJ
9742 eb3c 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viamishasta mishasta
PannaJ
7774 6d26
Reposted fromtwice twice
PannaJ
5115 91d6
PannaJ
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaclarice clarice
7907 8601 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
PannaJ
6600 948e
Reposted fromplester plester viakcyqua kcyqua
4111 bfa7
Reposted fromnameherhope nameherhope viafollowed followed
PannaJ
Reposted fromszopkowa szopkowa viafollowed followed
PannaJ
2028 c737 500
Reposted fromplotkara plotkara viafollowed followed
PannaJ
1464 070f
PannaJ
5424 7457
just ask.. ;D
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viabemygod bemygod
PannaJ
0502 042d
Reposted fromhidingtonight hidingtonight viaSayid Sayid
PannaJ
Człowiek naraża się na łzy,
gdy raz pozwoli się oswoić.
— Mały Książę.
Reposted fromdiammond diammond viaSayid Sayid
PannaJ
-Co byś zrobiła gdybym dziś umarł ?
-Umarłabym jutro.
— Zabiłem moją matkę , Xavier Dolan
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSayid Sayid
PannaJ
2753 7616
PannaJ
urodź,upuść na jakiś próg i powiec że ci porwali
PannaJ
1117 0a4c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.