Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PannaJ
- Dlaczego nie wymyślono wódki light?
- Żeby mnie nie wpędzić w alkoholizm
— Dolcze
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viamagdak magdak
PannaJ
5389 a97e
Reposted frometerycznie eterycznie
PannaJ

10 najpiękniejszych piosenek świata-subiektywnie i spontanicznie

1. Joy Division - She's lost control

2. Archive - Again

3. Pink Floyd - Wish you were here

4. Świetliki - Nieprzysiadalność

5. Sinead O'Connor - Nothing compares to you

6. Radiohead - Creep

7. Paktofonika - Jestem bogiem

8. Frankie Valli & The Four Seasons- Can't Take My Eyes Off You

9. Ania Dąbrowska - Smutek mam we krwi

10. Myslovitz - Dla ciebie

Reposted frometerycznie eterycznie viaeterycznie eterycznie
PannaJ
Reposted fromcouples couples vialottee lottee
PannaJ
znajome drzwi. nie stoisz w nich.
— Myslovitz
Reposted fromsognicommeso sognicommeso vianiewazne niewazne
PannaJ
9941 51e3
Reposted fromchilloutt chilloutt viafoods foods
PannaJ
7499 79e7
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viafoods foods
PannaJ
Reposted fromfoods foods
PannaJ
8432 2619 500
Reposted frommiischa miischa viabadhairday badhairday
PannaJ
7451 340f 500
Reposted fromohshit ohshit vialottee lottee
PannaJ
5688 cf61
Reposted fromMaddoxx Maddoxx viamagdak magdak
PannaJ
Dr House: Masz pasożyta.
Pacjentka: Tasiemca?
Dr House: Połóż się i podciągnij bluzkę. Opuść ręce.
Pacjentka: Można coś na to poradzić?
Dr House: Tylko przez miesiąc, a potem usunięcie jest nielegalne.
Pacjentka: Nielegalne?
Dr House: Bez obaw. Wiele kobiet przywiązuje się do swojego pasożyta. Daje mu imię, ubiera i pozwala się bawić z innymi pasożytami. Ma twoje oczy.
— Dr House
Reposted fromobnoxious obnoxious viamagdak magdak
PannaJ
Audrey Hepburn
séduisant
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou vialottee lottee
PannaJ
9456 46aa

Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam więcej niż jedną książkę rocznie.

Reposted fromtypromantykaq typromantykaq vianiewazne niewazne
PannaJ
3599 65fa 500
Nie dajcie sobie tego wmówić ;\
Reposted fromlottee lottee
PannaJ
5879 cb00
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viamagdak magdak
PannaJ
6997 9bf9
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viamagdak magdak
PannaJ
Zawsze znajdzie się ktoś, kto pragnie dokładnie tego samego, co ty.
— P.Coelho – „Weronika postanawia umrzeć”
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viamagdak magdak
PannaJ
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viamagdak magdak
PannaJ
2959 1889
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl