Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PannaJ
PannaJ
Wszystko, czym się martwisz, nie ma żadnego znaczenia. Będzie lepiej niż dobrze. Będziesz wspaniała. Poznasz w swoim życiu cudownych ludzi, którzy będą Ci pomagać i kochać.
— Reese Witherspoon
PannaJ
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwrr rawwrr viatoniewszystko toniewszystko
PannaJ
9776 d161 500
PannaJ
1325 dad1 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viagwiazdeczka gwiazdeczka
PannaJ
5004 eaf0 500
'zależy jaka jest skala'
ul. Fredry, Poznań.
Reposted fromnutt nutt viadzony dzony
PannaJ
8381 6793 500
Reposted fromrol rol viabutterfliesintummy butterfliesintummy
PannaJ
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."
— Jakub Żulczyk
PannaJ
Z kobietami po prostu tak jest (...) Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez – "Lot królowej"
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana
PannaJ
5853 858a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastawrogin stawrogin
PannaJ
7218 2866 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromwelneks welneks viazapachsiana zapachsiana
PannaJ
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromsurvival63 survival63 viaretaliate retaliate
PannaJ
Przepadam za tym, kiedy siedzisz przy mnie. Patrzę na twe obojczyki, tak mi sierpień minie.
— Taco Hemingway "WIATR"
PannaJ
Reposted fromucisz ucisz viadzony dzony
PannaJ
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
PannaJ
I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi.
— Edward Stachura
Reposted fromlumincescence lumincescence viamadinsane madinsane
PannaJ
3197 36bb 500
Reposted fromalmostlover almostlover viazapachsiana zapachsiana
PannaJ
1345 a4e0 500
Reposted fromcleanout cleanout viazapachsiana zapachsiana
PannaJ
8578 23ae
Śmietana
Reposted frompiehus piehus viazapachsiana zapachsiana
PannaJ
"-Kiedy uświadomisz sobie, że mógłbyś kogoś stracić na zawsze i poczujesz wtedy, że cały Twój świat przestałby nagle oddychać, to jest miłość.
-Czyli to tak, jakby ktoś zgasił światło?
  (...)
 .. to tak, jakby ktoś zgasił całą noc".
— Kaja Kowalewska / ruda (Kobiety z książką)
Reposted fromnihuhu nihuhu viaoblivious oblivious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl